Hallinto, hallitus ja henkilöstö

Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa, päättää strategiasta, toimintapolitiikasta, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas. Varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

Hallituksen jäsenet:

 • Olli Arola, johtaja
 • Stefan Damlin, toimitusjohtaja
 • Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja 26.3.2021 saakka)
 • Vesa Hätilä, toimitusjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja 26.3.2021 alkaen)
 • Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (hallituksen puheenjohtaja)
 • Anders Renvall, toimitusjohtaja
 • Joakim Strand, kansanedustaja
 • Markku Vartia, johtaja
 • Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja
 • Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

Varajäsenet:

 • Roger Holm, toimitusjohtaja
 • Juha Juntunen, toimitusjohtaja
 • Ahti Källi, toimitusjohtaja
 • Kari Roos, johtaja
 • Hans-Alexander Öst, johtaja

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja DI Mats Söderlund. Muut johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Sami Kuitunen
 • Frans Liski
 • Reima Neva
 • Niko Paaso
 • Mats Söderlund

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT ja Kristian Berg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Anders Svennas, KHT ja Marja Huhtala, KHT.

Henkilöstö

Strategian mukaisesti haluamme varmistua siitä, että pysymme alan murroksessa ja muutoksessa mukana, ja mielellään toimimme siinä myös edelläkävijöinä. EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvan kehityksen varmistamisessa.

Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

EPV:n tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien. Haluamme olla turvallinen ja innostava työpaikka. EPV haluaa huolehtia henkilöstönsä työturvallisuusasioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan. Työturvallisuutta seurattiin totuttuun tapaan vuonna 2021 kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta.

EPV Energia -konsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden aikana keskimäärin 118 (115) henkilöä. Vuoden 2021 lopussa

 • EPV Energian palveluksessa oli 64 (56) henkilöä,
 • EPV Alueverkon palveluksessa 5 (4),
 • Tornion Voima Oy:n palveluksessa 26 (27) henkilöä ja
 • Seinäjoen Voima Oy:n palveluksessa 25 (25) henkilöä.

Koko konsernin henkilöstöstä vuoden 2021 lopussa oli ylempiä toimihenkilöitä yhteensä 56, toimihenkilöitä 32 ja työntekijöitä yhteensä 32.