EPV Tuulivoima ja EPV Aurin­ko­voima

EPV:n tuulivoimatuotannon vuoteen mahtui sekä käynnissä että suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen parissa ahkerointia. Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston koekäyttö aloitettiin, ja Närpiön Norrskogenin puiston rakennustyöt käynnistyivät. Myös muiden tuulivoimapuistojen investointivalmisteluja sekä Teuvan puistoon sijoittuvaa sähköakkuhanketta vietiin eteenpäin. EPV Aurinkovoima jatkoi Lapuan Heininevan aurinkovoimapuiston suunnittelua.

Lyhyesti EPV Tuulivoimasta ja EPV Aurinkovoimasta

EPV Tuulivoiman ja EPV Aurinkovoiman tavoitteena on lisätä uusiutuvan energiatuotannon osuutta konsernissa. EPV:llä on tuulivoimapuistot tällä hetkellä Torniossa, Vaasassa, Ilmajoella, Kristiinankaupungissa ja Teuvalla. Ensimmäinen aurinkovoimapuisto on suunnitteilla Lapualle.
Frans Liski, EPV Tuulivoiman johtaja: "Teuvan tuulivoimapuisto tuottaa vuodessa keskimäärin 400 gigawattituntia sähköenergiaa."
Sami Kuitunen, EPV Aurinkovoiman kehitysvastaava: "Aurinkovoiman kilpailukyky on parantunut viime vuosina, ja trendin ennustetaan yhä jatkuvan."

Teuvan tuulivoimapuisto valmistui ja Närpiön puiston rakennustyöt käynnistyivät

Tuulivoima on merkittävä osa EPV:n Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa ja päästötöntä energiapalettia. EPV Tuulivoiman vuoteen onkin mahtunut sekä uusien investointien suunnittelua että käynnissä olevien hankkeiden edistämistä.

Tärkeä merkkipaalu oli Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston infran ja turbiinien asennustöiden valmistuminen loppuvuonna sekä puiston koekäytön aloittaminen. Kyseessä on EPV:n viides valmis teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto. Se tuottaa vuodessa keskimäärin 400 gigawattituntia (GWh) sähköenergiaa.

– Teuvan tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2022 alussa. Kaikki turbiinit ovat nyt pystyssä ja toimintavalmiina, mutta testaukset ja viritykset kuitenkin jatkuvat vielä, kertoo EPV Tuulivoiman johtaja Frans Liski.

Lisäksi Närpiön Norrskogenin puiston rakentamisesta tehtiin päätös kesäkuussa ja rakennustyöt käynnistyivät. Närpiössä turbiinien roottorien halkaisija tulee olemaan suurempi kuin Teuvalla, ja valmistuessaan puisto tuottaa sähköenergiaa vuodessa yli 300 GWh.

Vuoden aikana investointivalmistelussa olivat Laihian ja Simon tuulivoimapuistot sekä Kristiinankaupungin Metsälän puiston laajennus.

Sähköakku suunnitteilla Teuvan tuulivoimapuistoon

EPV valmisteli tänä vuonna ensimmäistä sähköakkuhankettaan, jossa myös tuulivoimatiimi on vahvasti mukana. Sähköakku sijoitetaan Teuvan tuulivoimapuistoon, ja se ladataan puhtaasti tuulivoimalla tuotetulla energialla.

– Sähköakku tuo joustoa tulevaisuuden täysin päästöttömään energiantuotantoon. Sähköakkua voidaan ladata tuulisina päivinä, ja siihen varastoitua sähköä hyödynnetään päivinä, joina on tyyntä. Näin säilytetään kysynnän ja tarjonnan tasapaino, sanoo Liski.

Tuuliturbiinien salamasuojausta parannettiin Metsälässä

Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuistossa sattui vuoden 2020 syyskuussa poikkeuksellinen tapaus, kun kahdesta turbiinista putosi lapa salamaniskun seurauksena. Tämä käynnisti salamasuojausjärjestelmän päivitystyöt, joiden yhteydessä tuuliturbiinien lapojen salamasuojausta parannettiin. Työt saatiin valmiiksi ennen toukokuuta, jolloin Suomen salamakausi alkaa.

Merituulivoimahankkeita edistettiin

Merituulivoima ja sen tuomat mahdollisuudet ovat puhuttaneet Suomessa jo pitkään, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. EPV on ollut tänäkin vuonna omalta osaltaan mukana viemässä merituulivoimahankkeita eteenpäin. Osana Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa merituulivoimalle perustettiin myös oma teknologiatiimi, jonka tarkoituksena on edistää hankkeita.

– Tällä hetkellä merellä tuotettu tuulivoima on vielä merkittävästi maatuulivoimaa kalliimpaa ja investoinnit vaatisivat yhteiskunnan ohjauskeinoja toteutuakseen. Teknologian nopea kehitys voi kuitenkin muuttaa tätä tilannetta keskipitkällä aikavälillä, koska merituulivoimassa on suhteellisesti suurin tuotantopotentiaali ja Euroopassa rakentaminen on keskittymässä merihankkeisiin, kertoo Liski.

EPV:n tuulivoiman kehityskulku 2011–2022

EPV:n tuulivoimatuotanto 2017–2021 (GWh)

Aurinkovoimateknologian seuranta jatkui

Aurinkovoima on tärkeä osa EPV:n Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa. Tuotantomuodon kilpailukyky on parantunut viime vuosina, ja trendin ennustetaan yhä jatkuvan. EPV perusti tänä vuonna oman teknologiatiimin aurinkovoiman ympärille. Tiimin tavoitteena on edistää yhtiön aurinkovoimahankkeita.

Lapuan Heininevan suuren aurinkovoimalan suunnittelu jatkui kuluneena vuonna. Kyseessä on EPV:n ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimahanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa aurinkovoimala Heininevan turvetuotantoalueelle. Heinineva on pinta-alaltaan suuri ja avara sekä varjostuksiltaan lähes esteetön.

– Heininevan turvetuotannon on arvioitu loppuvan vuonna 2023. Alue tarjoaa hyvin potentiaalisen kohteen aurinkosähkön tuottamiselle, sanoo EPV Aurinkovoiman kehitysvastaava Sami Kuitunen.

Suunnitellun puiston avainluvut:

  • Alueen koko 170 ha
  • Puiston kokonaisteho 100 MWp (engl. megawatt peak)
  • Noin 200 000 paneelia
  • Puiston elinkaaren keskituotto noin 90–95 GWh
  • Paneelitelineiden pituus 150 km

Hanke toteutuu arviolta myöhemmin 2020-luvulla.

– Puiston toteutumiseen vaikuttavat silloisen aurinkokennoteknologian kilpailukykyisyys, rakentamisen kustannustehokkuus ja osakkaiden investointitarpeet, kertoo Kuitunen.

Heininevan aurinkovoimapuiston suunnittelussa hyödynnetään tietoa, jota kerätään EPV:n Alavuden Vuorennevalla sijaitsevalla aurinkoenergian mittausasemalla. Mittausasemalla selvitetään ja parannetaan aurinkovoiman ennustettavuutta.

Lyhyesti EPV Tuulivoimasta ja EPV Aurinkovoimasta

EPV Tuulivoiman ja EPV Aurinkovoiman tavoitteena on lisätä uusiutuvan energiatuotannon osuutta konsernissa. EPV:llä on tuulivoimapuistot tällä hetkellä Torniossa, Vaasassa, Ilmajoella, Kristiinankaupungissa ja Teuvalla. Ensimmäinen aurinkovoimapuisto on suunnitteilla Lapualle.
Frans Liski, EPV Tuulivoiman johtaja: "Teuvan tuulivoimapuisto tuottaa vuodessa keskimäärin 400 gigawattituntia sähköenergiaa."
Sami Kuitunen, EPV Aurinkovoiman kehitysvastaava: "Aurinkovoiman kilpailukyky on parantunut viime vuosina, ja trendin ennustetaan yhä jatkuvan."

EPV Tuulivoimaan kuuluvat

EPV Tuulivoima Oy

EPV:n omistus 100 %
Kehittää, toteuttaa ja operoi tuulivoimahankkeita erityisesti Pohjanmaan alueella.

Rajakiiri Oy

EPV:n omistus 65,1 %
Kehittää, toteuttaa ja operoi tuulivoimahankkeita Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin alueilla.

Suomen Merituuli Oy

EPV:n omistus 50 %
Valmistelee merituulihankkeita.