EPV Energia – päästöttömän energian edelläkävijä

EPV: uuden strategian keskiössä on päästötön sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla.

70 vuotta vastuullista energiantuotantoa

EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sekä sähköä että lämpöä ja toimittaa ne osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan mankalaperiaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

EPV:llä on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Investoimme määrätietoisesti tuotantomme päästöttömyyteen ja toimintavarmuuteen. Yhtiömme on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Linjauksemme mukaan EPV:n energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi 2020-luvun aikana. Vuonna 2021 päästöttömien energianlähteiden osuus oli EPV:n sähköntuotannossa 84,2 prosenttia.

EPV lanseerasi vuonna 2021 uuden strategian, joka kantaa nimeä Uuden sähkön vallankumous®. Strategian keskiössä on päästötön sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Maapallon nykyinen tila vaatii suurta muutosta myös energiantuotannon toimintatapoihin, ja päästöjen alasajoa on nopeutettava. Yhteiskuntavastuullisena yhtiönä EPV pyrkii edelleen kiihdyttämään näitä toimenpiteitä. Strategia mallintaa koko yhteiskunnan energiantuotantojärjestelmän uudistamisen.

Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa päästöttömät energialähteet aurinko, tuuli, vesi ja ydinvoima, jotka ovat strategiamme keskipisteenä. Tämän lisäksi hyödynnämme päästöttömiä raaka-ainevirtoja, kuten metsäenergiaa, sekä kiertotalouden tuotteita, kuten teollisuuden tuotekaasuja. Uuden sähkön avulla autamme myös muita toimijoita päästöttömiksi.

EPV on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2021 yhteensä 4 035 GWh, joka vastaa noin 5 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:

 • Ydinvoima 1210 GWh
 • Vesivoima 419 GWh
 • Tuulivoima 801 GWh
 • Biopolttoaineet 321 GWh
 • Kivihiili 185 GWh
 • Turve 366 GWh
 • Teollisuuskaasut 209 GWh 
 • Muu fossiilinen 5 GWh 
 • Markkinasähkö 520 GWh

Vuonna 2021 EPV:n hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 144 g/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat vuonna 2021 seuraavat:

 • Typenoksidipäästöt 131 mg/kWh
 • Rikkidioksidipäästöt 88 mg/kWh
 • Hiukkaspäästöt 8 mg/kWh

EPV:n liiketoiminnan avainlukuja vuosilta 2017–2021

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20172018201920202021
Pysyvät vastaavat626,86630,49625,12643,49730,23
Vaihto-omaisuus5,825,947,189,5910,05
Pitkäaikaiset saamiset38,7945,3065,2367,4682,84
Lyhytaikaiset saamiset75,0866,2069,9580,7488,17
Rahat ja pankkisaamiset50,6979,5368,9478,3365,76
Yhteensä797,24827,46836,41879,60977,04
Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20172018201920202021
Oma pääoma356,41345,81370,70383,66394,56
Vähemmistöosuus7,998,098,118,757,83
Pitkäaikainen vieras pääoma330,18373,76320,43379,12440,3
Lyhytaikainen vieras pääoma102,6699,80137,17108,07134,34
Yhteensä797,24827,46836,41879,60977,04
EPV: uuden strategian keskiössä on päästötön sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla.