Reagoimme maailman muuttuessa

EPV seuraa tarkasti maailmanlaajuisia megatrendejä, sillä niillä on lähes aina omat vaikutuksensa myös energia-alaan. Kun tunnistamme yhteiskunnan kehityssuunnat ajoissa, pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti.